Voorwaarden Verhuur Tenten & Accessoires

 • Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, tussen enerzijds Vedama Verhuur en anderzijds een verder te noemen huurder.
 • In geval van afhalen/bezorgen dient de huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart).
 • Betaling van de overeengekomen huursom geschiedt contant bij afhalen.
 • Prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten - schoonmaakkosten zullen in rekening gebracht worden indien verhuurder constateert dat het huurobject/materiaal niet schoon is bij inlevering ervan.v
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook, beschadigde huurobjecten/materialen zullen ter reparatie aangeboden worden, waarbij de kosten hiervoor in rekening gebracht zullen worden bij de huurder.
 • Het is voor uw eigen veiligheid verboden een hittebron te plaatsen onder/in het huurobject, onder hittebron wordt o.a. verstaan barbecues op gas,kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
 • Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.
 • In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.
 • Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
 • De partytenten en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd.
 • Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming of vergunning van een derde nodig is, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging hiervan, aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.
 • Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich tijdens op of afbouw of gedurende het evenement binnen of buiten het gehuurde bevinden.